Vítejte na stránkách SDH PoříčanyHistorie Únoru roku 1884 po poradě užšího obecního ůřadu a uvědomělých pánů bylo starostou obce p.Štěpánem Váňou vyhlášeno všem občanům provolání s heslem: Připravme si vřelou památku u potomků. Tak vznikl místní sbor dobrovolných hasičů. Dnes se naplňuje toto heslo radostnou skutečností, že tato vřelá památka je námi v plné míře a se ctí zachována. Jejich odkaz převzali naši otcové,aby jej předali nám a my opět svým dětem,aby ona vznešená myšlenka,pomáhat bližnímu v neštěstí nikdy nezanikla. Ti kteří stáli u kolébky spolku jako zakladatelé byli: Šťepán Váňa -starosta František Homola-soukromník Maťej Kašpar-Obchodník Josef Novotný-Rolník Vincenc Stýblo-Učitel Eduard Wingelmúller-Přednosta železniční stanice 17.února byla svolána první valná hromada,na které byl zvolen první výbor z občanů již uvedených,doplňených Karlem Hrabou-Rolník,Josefem Hokem-mistr cihlářský,Janem Holubem-rolník a Františekem Vykoukalem. 4.května na svátek sv.Floriána byl složen slib členů.Členů se přihlásilo 61,přispívajicích 28,činných 33,ti byli rozděleny na dvě čety,lezce a stříkačníky,každá četa měla 1četaře,lezce,mimo to jednoho nadlezce. Budiž vzpomenuto těch činných,kteří stály v prvných řadách ve službě k pomoci spoluobčanům. Poňevadž náš sbor byl v okolí jediný,dostaneme se v záznamech o jeho ůčasti při požárech ve Vykáni,Klučově,Hořenech,Chrástě,Manderšaidě,ve Velence a jinde.Podle dohody s Plaňanskou pojištovnou byl stanoven požarní rajon pro náš sbor s 18 obcemi.Byli to Hořany,Tatce,Skramníky,Žudry,Chotouň,Bylany,Lstiboř,Klučov,Kounice,Vykáň a Sadská.Dne 1.Dubna 1907 byla uspořádána slavnost zkoušení nového stroje Hydroforu,kterou prvedl sám továrník pan Stratílek z Vysokého Mýta. Do tohoto radostného rozvoje spolkového života zasáhl rok 1914 světová válka.Spolková činnostbyla přeroušena,neboť řada členů nastoupila na vojenskou službu.po 41/2 roce byla válka ukončena.Československý národ získal svobodu a svého prvního prezidenta T.G.Masarika.Hasičská organizace zahájila znovu svou činnost.Aby během druhé světové války organizaci její členové a místní obyvatelé udrželi .Byli to místní obyvatelé kterým můžeme děkovat že výstroj a výzbroj byla v obci zachována. Po osvobození republiky v roce 1945 se vrací do života sboru nový elán. Místní požární sbor(který tak byl nazýván místo hasičský sbor)v tomto novém období v létech 1950-1960 se zaměřil na výchovu mládeže pod vedením Václava Výborného.Cvičily se žáci i žákyně ve zbrojnici i na hřišti.Cvičilo se s požární technikou a připravovalo se na žákovské soutěže.Později bylo založeno družstvo dorostenek za vedení paní Květy Hájkové. O technický výcvik členů zásahového družstva se po léta staral velitel požárního sboru pan Vl.Hájek. Činnost dle kronimy v některých letech. 1965-41 členů a 10dorost provedeno 540 preventivních prohlídek ,15 mužů se účastnilo žňovích hlídek 1967-28.května ukázkové cvičení v Kolíně (100 let SDH v kolíně),sběr šrotu, 42 členů 1968-Nový výbor:Předseda-Václav Radechovský Velitel-V.Hájek Preventář-V.Skořepa Jednatel-K.Hájková 6.7.cvičení za spolupráce sboru z Klučova námět ochrana objektů JZD a ZŠ 1969-6.6.oslava85 let založení sboru hasičů-účast 112lidí uděleny pamětní medaile O.Kotrčovi a K.Hájkové,dále 7 uznání za zásluhy,7.6.soutěž požárních družstev Rozvoj vybavení SDH Poříčany 1962-Přiděleno auto z Nymburka na základě výsledků krajské soutěže auto 805 1969- Nová motorová stříkačka PS12 přidělena z Nymburka, vyskoušena 9.srpna při požáru pšenice,další ps12 zakoupena 2002 na sportovní soutěže