Jednotka - SDH Poříčany

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jednotka

JSDH Poříčany
Něco málo o naší jednotce:

Jednotka SDHO Poříčany funguje jako jednotka zařazená do kategorie JPO III, což znamená, že musí vyjet k zásahu do 10 minut od vyhlášení poplachu v minimálním počtu čtyř hasičů.
V jednoduchosti to znamená, že jsme určeni nejen pro zásah na území obce, ale i pro potřeby HZS v rámci hasebního obvodu JPO I – Český Brod.
Výjezd může být kdykoliv a kamkoliv. Jednotka spadá pod operační a informační středisko Kladno. To vyhlašuje poplach pomocí SMS brány Kanga+. Máme k dispozici pět zásahových vozidel.
V současné době má jednotka 26 členů.

Základní úkoly jednotek požární ochrany
Jednotka provádí požární zásah podle příslušné dokumentace
Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.


V ČR máme několik druhů a kategorií jednotek. Jsou to jednotky HZS, což jsou státní profesionální hasiči, dále máme jednotky HZSP, což jsou profesionální podnikoví hasiči a poslední hojně využívané jednotky jsou jednotky SDH - jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pro úplnost dodávám, že máme i jednotky požární ochrany vojenské, ale s těmi se občan v běžné praxi nesetká.


 


Kategorie jednotek požární ochrany v ČR

JPO I 2 minuty
Jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností do 20 minut jízdy z místa dislokace - jedná se o profesionály

JPO II 5 minut
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO III 10 minut
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do deseti minut jízdy z místa dislokace

JPO IV 2 minuty
Jednotka hasičského záchranného sboru podniku - jedná se o podnikové profesionály

JPO V 10 minut
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s místní působností

JPO VI 10 minut
Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Doba výjezdu znamená, do kdy musí jednotka vyjet k zásahu od vyhlášení poplachu

Aby bylo možno zajistit a garantovat výjezd jednotky za oněch pět minut celých 24 hodin, musí členové sloužit pohotovosti v místě svého bydliště. V praxi to znamená, že dle "Plánu služeb", který se průběžně zpracovává, musí být na území Poříčan vždy alespoň čtyři hasiči, kteří jsou připraveni k výjezdu.

Základní požadavky na člena výjezdového družstva:
Každý člen výjezdového družstva musí ročně odškolit minimálně 40 hodin odborné přípravy. V Poříčanech ročně odškolíme cca 70 hodin dle plánu, který vydává velitel jednotky na začátku roku.
Funkce, které vyžadují vyšší odbornou způsobilost (velitel, strojník, obsluha motor.pil) musí absolvovat školení u HZS kraje nebo v ÚHŠ Bílé Poličany po jehož úspěšném dokončení dostanou písemně "Odbornou způsobilost)
Každý člen výjezdového družstva musí jedenkrát ročně na lékařskou prohlídku
Člen výjezdového družstva musí být starší 18 let
Samozřejmě jsou nutná ještě další specializovaná školení (dýchací technika, spojové prostředky atd.), mnoho praktických školení a dovedností. No a když máte dostatečné množství takto proškolených hasičů a v garáži něco techniky můžete k "VÝJEZDU".
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky